blog

Hrvatska školska gramatika odsad dostupna na internetu

Danas imamo sjajne vijesti za sve osnovnoškolce, srednjoškolce i sve ostale ljubitelje hrvatskoga. Naime, „Hrvatska školska gramatika” besplatno je dostupna na internetu.
 
Naime, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje učinio je javno dostupnom „Hrvatsku školsku gramatiku” autorica dr. sc. Milice Mihaljević i dr. sc. Lane Hudeček.
 
Prenosimo objavu s Facebooka Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 
„Hrvatska školska gramatika dr. sc. Milice Mihaljević i dr. sc. Lane Hudeček u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od danas je javno dostupna na mrežnoj adresi gramatika.hr.

U studenome 2017. godine objavljeno je tiskano izdanje „Hrvatske školske gramatike“, a četiri mjeseca nakon prvoga predstavljanja u sklopu Interlibera cjelovit sadržaj objavljen je i na internetu, kao prva mrežna i javna dostupna gramatika hrvatskoga jezika.

„Hrvatska školska gramatika“ priručnik je namijenjen u prvome redu učenicima osnovne i srednje škole, ali bit će koristan i svima koji se služe hrvatskim standardnim jezikom kao kratak podsjetnik na njegova osnovna gramatička pravila. U njemu se usustavljuju gramatički sadržaji obuhvaćeni u nastavnome predmetu Hrvatski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole prema „Nastavnome planu i programu za osnovnu školu“ te od 1. do. 4. razrada gimnazije prema „Nastavnome programu za gimnazije“. Nastanak ove Gramatike motiviran je praktičnom potrebom da se učenicima, učiteljima i nastavnicima da jasan, kratak i jednostavan pregled osnovnih jezičnih znanja.

„Hrvatska školska gramatika“ slijedi sva preporučena rješenja „Hrvatskoga pravopisa“ Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i jezične savjete navedene u knjizi „555 jezičnih savjeta“.”

„Hrvatska školska gramatika” dostupna je na poveznici gramatika.hr.

 

Prijava na newsletter

prijevod.hr hrvatska školska gramatika