blog

Koji su rokovi isporuke prijevoda?

Da, da znamo. Svoj prijevod s engleskog ili na engleski trebate što prije, a idealno jučer.

Jesmo li već rekli da nam je kratak rok izazov? Samo imajte na umu da se u slučaju prekoračenja prevoditeljske norme od 6 kartica u radnom danu obračunava hitna tarifa. To znači  od 50 do 100 % veću cijenu kartice (1500 znakova s razmacima), ovisno o količini teksta.

Dobra je vijest da prijevod.hr obračunava hitnu tarifu tek za više od 10 kartica.

Pošaljite nam dokumente koje trebate prevesti i idite popiti kavu o kojoj razmišljate cijelo jutro. Naša ponuda čekat će vas u inboxu kad se vratite.