blog

Svaka žena zna šivati i kakve to ima veze s pravopisom

Kako smo i najavili u prošlotjednoj objavi, odlučili smo djelovati konstruktivno. Umjesto da samo uočavamo i ističemo jezične nedoumice, u sljedećim tjednima objavit ćemo seriju zabavnih članaka o jezičnim pravilima za svakodnevnu upotrebu hrvatskoga.

U ovom je članku riječ o vezniku s/sa, kratkoj riječi koja zadaje velike glavobolje.

Koliko ste puta bili u nedoumici piše li se s prijateljem ili sa prijateljem, sa psom ili s psom?

 

Često nailazimo na NEPRAVILNU upotrebu tog veznika.

Pijem kavu sa prijateljicom.

kredit sa kamatom od 5 %

 

Pravilo je da se oblik veznika S upotrebljava u većini slučajeva.

Prema tome, PRAVILNO je:

Pijem kavu s prijateljicom.

kredit s kamatom od 5 %

 

Oblik veznika SA upotrebljava se samo:

  • ispred riječi koje počinju suglasnicima s, ž, z, š i tu dolazimo do Svake Žene koja Zna Šivati. Naime, riječ je o tehnici kojom ćete lakše zapamtiti ispred kojih riječi dolazi SA:

primjeri: sa sinom, sa ženom, sa zetom, sa šogorom,

  • ispred teško izgovorljivih suglasničkih skupova u kojima je drugi suglasnik s, ž, z, š (ps, ks, pš itd.):

primjeri: sa psom, sa psihologom,

  • ispred zamjenice mnom (sa mnom).

 

Eto, sad sve znate o vezniku s/sa i za njegovu pravilnu upotrebu samo se sjetite da svaka žena zna šivati :-).