blog

Što je gospodin bez točke? Pravopisna pogreška

U posljednje vrijeme svjedočimo brojnim pravopisnim nedoumicama pa smo odlučili konstruktivno djelovati.

Umjesto da ih samo uočavamo i ističemo, pokušat ćemo na jednostavan i zabavan način serijom članaka predstaviti pravopisna pravila koja trebate svaki put kad pišete e-poruku, zamolbu za zaposlenje ili životopis.

U ovom se članku bavimo kraticama za gospodina i gospođu.

Sigurno ste svi barem jednom pisali službeni dopis ili e-poruku i bili u nedoumici što je pravilno.

NEPRAVILNO

Poštovani  G. Matić
Poštovani Gosp. Matić
Poštovani Gdine Matić
Poštovani G-dine Matić
Poštovani gosp. Matić
Poštovani gdine Matić
Poštovani g-dine Matić

Kratica za gospodina piše se gosp. ili g. i ne može stajati sama u rečenici, već iza nje mora doći imenica ili pridjev. Znači kratica za gospodina piše se MALIM slovom, ima točku i ne deklinira se.

PRAVILNO:

Poštovani g. ili gosp. Matiću,    (Obratite pozornost na to da je prezime u vokativu.)

Vidim g. ili gosp. Matića.

Pišem g. ili gosp. Matiću.

Kad je riječ o gospođama i gospođicama, pravopisno je pravilo da se te riječi krate na početno slovo i posljednji slog ili posljednja dva sloga.

Prema tome, kratice su gđa i gđica. Iza njih se ne piše točka i one se sklanjaju, odnosno dekliniraju  i pišu MALIM početnim slovom.

NEPRAVILNO

Poštovana G-đo/G-đice Matić

Poštovana G-đo./G-đice. Matić
Poštovana Gđo./Gđice. Matić
Poštovana Gđo/Gđice Matić
Poštovana g-đo/g-đice Matić
Poštovana gđo./gđice. Matić

 

PRAVILNO

Poštovana gđo Matić,   (Kod osoba ženskog roda deklinira se samo ime – N Ana Matić, G Ane Matić, D Ani Matić, …)

Poštovana gđice Matić,

Vidim gđu Matić.

Pišem gđi Matić.

Detaljnija pravopisna pravila o kraticama pročitajte na portalu Pravopis.hr.